Garantija un atgriešana

Atgriešana

Preces atdošana atpakaļ vai apmaiņa

Noteikumi un nosacījumi

 • Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.207 Pircējam ir iespēja izmantot atteikšanās tiesības un atdot atpakaļ vai apmainīt preci 14 kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
 • Saskaņā ar LR likuma par patērētāju tiesībām 12.panta 6.daļu Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikšanās tiesību realizācijas iesniegšanas termiņa laikā.
 • Interneta veikals Centrum.lv patur sev tiesības atteikt Pircējam preces atdošanu atpakaļ vai apmaiņu vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota vai bojāta, nav oriģinālo etiķešu, ja, esot iesaiņojumam, tas ir būtiski bojāts.
 • Lai izvairītos no pārpratuma, pirms pasūtīšanas lūdzam pārliecināties, vai prece krāsas, formas, izmēra un materiāla ziņā atbilst Pircēja prasībām.
 • Preces atdošana atpakaļ vai apmaiņa notiek tikai tad, ja ir aizpildīta forma, un pēc atpakaļ atdodamās preces saņemšanas. Pircējam ir nepieciešams 7 dienu laikā no preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas formas iesniegšanas brīža atdot preci atpakaļ

Pārdevējam.

 • Ja iegādātajai precei ir defekts, Pircējam ir nepieciešams uzreiz pēc preces saņemšanas sazināties ar mums Nesavlaicīgas informēšanas gadījumā preci vairs nevar atdot atpakaļ vai apmainīt.
 • Sākot lietot iegādāto preci, Pircējs pārliecinās, ka prece atbilst prasībām un nav atdodama atpakaļ. Pirms preces lietošanas lūdzam iepazīties ar ieteicamo apkopi, jo nepareizas izmantošanas gadījumā atdošana atpakaļ vai apmaiņa nebūs pieejama.
 • Preci var apmainīt ar tādu pašu cita izmēra preci vai citu Pircēja izvēlētu preci. Apmaiņas gadījumā mēs nosūtīsim Pircējam jaunu preci uzreiz tikai pēc atpakaļ atdodamās preces saņemšanas un aizpildītās formas saņemšanas. Piegāde pa pastu vai ar kurjeru tiek veikta uz Pircēja rēķina.
 • Naudas līdzekļu atdošana atpakaļ un ieskaitīšana Pircējam notiek preces apmaksai ar bankas pārskaitījumu uz preces pasūtītāja rekvizītiem 15 darba dienu laikā tikai pēc atpakaļ atdodamās preces saņemšanas un aizpildītās formas preces atpakaļ atdošanai vai apmaiņai saņemšanas.
 • Obligāts preces atpakaļ atdošanas vai apmaiņas nosacījums ir visu pavaddokumentu, kas apliecina šīs preces iegādi, esamība. Čeks (prece tika apmaksāta skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķina veidā), rēķins (prece tika apmaksāta ar bankas pārskaitījumu), aizpildīta atpakaļ atdošanas forma.
 • Atsakoties no preces bez pienācīga pamatojuma, piegādes cena netiek atlīdzināta. Izmaksas, kas saistītas ar sūtīšanu atpakaļ pa pastu vai ar kurjeru, tiek realizētas uz Pircēja rēķina.
 • Preces, kuras ir iegādātas nocenotās izpārdošanās, nav paredzēts atdot atpakaļ vai apmainīt.
 • Preču aprakstiem un to attēliem interneta veikalā Centrum.lv ir informatīvs raksturs, un tie var nenozīmīgi atšķirties no patiesā preces ārējā izskata.
 • Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties http://likumi.lv/doc.php?mode=doc&id=23309
 • Ar izstrādātajiem Ministru Kabineta noteikumiem par attālinātajiem līgumiem Jūs varat iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=62580

Preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas noformēšanas veidi

 1. Nepieciešams Jums ērtā veidā sazināties ar mums:
  1. SIA "CENTRUM EUROPA" pēc adreses: Tvaika iela 4b, Rīga, LV-1005, Latvija
  2. Tel.:  +371 20 600021; +371 67 540111
  3. E-pasts: web@centrum.lv   
 2. Aizpildīt preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas formu Jums ērtā veidā:
  1. SIA "CENTRUM EUROPA" pēc adreses: Tvaika iela 4b, Rīga, LV-1005, Latvija  
  2. Elektroniskā forma preces atdošanai atpakaļ vai apmaiņai pa e-pastu: web@centrum.lv
  3. Izdrukāt atdošanas atpakaļ vai apmaiņas formu un ielikt pasta sainī kopā ar preci PDF / WORD
 3. Lūdzam aizpildīt elektronisko formu un nosūtīt pa e-pastu: web@centrum.lv vai izdrukāt un ielikt to sainī kopā ar preci.
 4. Preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņa notiek tikai pēc atpakaļ atdodamās preces saņemšanas un ja ir saņemta aizpildītā forma.

Preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas veidi

 1. SIA "CENTRUM EUROPA" pēc adreses: Tvaika iela 4b, Rīga, LV-1005, Latvija. Darba laiks: darba dienas 10:00 – 16:00.
 2. Ar pasta nodaļas vai kurjera starpniecību.

Izmaksas, kas saistītas ar atgriešanu atpakaļ pa pastu vai ar kurjeru, tiek īstenotas uz Pircēja rēķina.

Naudas līdzekļu atgūšanas veidi ar preces apmaksai identisku metodi
Ar bankas pārskaitījumu uz preces pasūtītāja rekvizītiem 15 darba dienu laikā.
Pēc aizpildītas preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas formas saņemšanas un atpakaļ atdodamās preces saņemšanas.

Preces atdošanas atpakaļ vai apmaiņas noteikumi

 1. Pircējam jāatdod prece atpakaļ tās pilnā komplektācijā, tādā izskatā, kādā preci izsniedza Pārdevējs.
 2. Obligātas preces sastāvdaļas ir arī:
  1. čeks (prece tika apmaksāta skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķina veidā)
  2. rēķins (prece tika apmaksāta ar bankas pārskaitījumu)
  3. aizpildīta atpakaļ atdošanas forma
 3. Preci, kuru ir paredzēts atdot atpakaļ vai apmainīt, lūdzu, sūtiet uz adresi:
  SIA "CENTRUM EUROPA"
  Adrese: Tvaika iela 4b, Rīga, LV-1005, Latvija

Ja Jums ir radušies jautājumi – lūdzu, sazinieties ar mums.
Jūsu interneta veikals CENTRUM.LV