Korektors-pildspalva "Centrum" tikai 1.13 EUR | Korektori - Centrum.lv
Korektori

Korektors-pildspalva "Centrum"

Artikuls: 80110

7ml

Cena: 1.13€
Korektors-pildspalva
4030969801109
Skaits:
- +
X
Pievienot komentāru
Pievienot
Ielikt grozā
  • Min pack: 12
  • Max pack: 576
Ir noliktavā
Uzdot jautājumu

Korekcijas pildspalva ar metāla galu. Ātri žūstošs korekcijas šķidrums. Metāla uzgalī esošā bumba neļauj šķidrumam izžūt. Ērts precīziem labojumiem. Pirms lietošanas labi sakratiet.

Ieelpošana: var kairināt elpošanas sistēmu. Āda/acis: var kairināt ādu vai acis. Norīšana: var kairināt kuņģa-zarnu traktu un izraisīt sliktu dūšu, vemšanu un caureju. Brīdinājums:H226 - Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi.H315 - Izraisa ādas kairinājumu.H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni.H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību.P210 - Uzglabājiet drošā attālumā no siltuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.Nesmēķēt.P235 - Uzglabāt vēsu.P273 - Izvairīties no izdalīšanās apkārtējā vidē.P370+P378 - Ugunsgrēka gadījumā: Uguns dzēšanai izmantojiet līdzekļus, kas nav ūdens.P391 - Savāciet izlijušo materiālu.P403+P235 - Uzglabājiet labi ventilētā vietā. Uzglabāt vēsu.Neelpojiet aerosolu.
Rādīt cenu
Rādīt cenas
ar PVN
bez PVN