Korektors-pildspalva "Office" 16ml. tikai 1.38 EUR | Korektori - Centrum.lv
Korektori

Korektors-pildspalva "Office" 16ml.

Artikuls: 80897

16ml

Cena: 1.38€
Korektors-pildspalva
4030969808979
Skaits:
- +
X
Pievienot komentāru
Pievienot
Ielikt grozā
  • Min pack: 24
  • Max pack: 576
Ir noliktavā
Uzdot jautājumu
Detalizēta informācija

Korekcijas pildspalva ar metāla galu. Ātri žūstošs korekcijas šķidrums. Metāla uzgalī esošā bumba neļauj šķidrumam izžūt. Ērts precīziem labojumiem. Pirms lietošanas labi sakratiet.

Ieelpošana: var kairināt elpošanas sistēmu. Āda/acis: var kairināt ādu vai acis. Norīšana: var kairināt kuņģa-zarnu traktu un izraisīt sliktu dūšu, vemšanu un caureju. Brīdinājums:H226 - Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi.H315 - Izraisa ādas kairinājumu.H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni.H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību.P210 - Uzglabājiet drošā attālumā no siltuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.Nesmēķēt.P235 - Uzglabāt vēsu.P273 - Izvairīties no izdalīšanās apkārtējā vidē.P370+P378 - Ugunsgrēka gadījumā: Uguns dzēšanai izmantojiet līdzekļus, kas nav ūdens.P391 - Savāciet izlijušo materiālu.P403+P235 - Uzglabājiet labi ventilētā vietā. Uzglabāt vēsu.Neelpojiet aerosolu.
Rādīt cenu
Rādīt cenas
ar PVN
bez PVN